Scroll Top

Pierwsza pomoc – dla pracowników żłobków i przedszkoli

pierwsza-pomoc-pediatryczna-kurs-dla-rodziców-opiekunówUstawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3:

Art. 18a. Szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy

 1. Opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
 2. Szkolenie, o którym mowa w ust.1, nieodpłatnie zapewnia podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy

Szkolenie z pierwszej pomocy uwzględniające zagrożenia występujące u dzieci i niemowląt

Po kursie pierwszej pomocy dla pracowników żłobków i przedszkoli będziesz wiedział jak:

 • ocenić stan poszkodowanego dziecka
 • prawidłowo wezwać służby ratunkowe
 • wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową u dziecka i niemowlęcia
 • właściwie postąpić w przypadku zadławienia
 • prawidłowo udzielić pomocy w przypadku urazów kostno-stawowych
 • opatrywać zranienia i krwotoki
 • postępować w wybranych stanach nagłych u dzieci

Kursy pierwszej pomocy w Opolu, nauka pierwszej pomocy Opole, szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Opole, szkolenie z pierwszej pomocy pediatrycznej Opole, pierwsza pomoc pytania i odpowiedzi pierwsza pomoc Opole, AED Wrocław, kursy z pierwszej pomocy dla firm w Opolu, kurs pierwszej pomocy Opolskie, Pierwsza Pomoc online Opole, Pierwsza pomoc dla trenerów

Program kursu pierwszej pomocy dla pracowników żłobków i przedszkoli

Pierwsza pomoc – najważniejsze zasady:

 • Aspekty prawne i charakterystyka pierwszej pomocy pediatrycznej
 • Jak prawidłowo komunikować się z poszkodowanym dzieckiem oraz wsparcie psychologiczne.
 • Łańcuch przeżycia (złota godzina)

Ocena miejsca zdarzenia, sytuacji, poszkodowanego:

 • Jak zadbać o bezpieczeństwo własne, poszkodowanego dziecka oraz świadków zdarzenia.
 • Jak prawidłowo wezwać pomoc.
 • Ocena i kontrola przytomności dziecka
 • Zapewnienie drożności dróg oddechowych oraz prawidłowa kontrola oddechu poszkodowanego dziecka

Kursy pierwszej pomocy w Opolu, nauka pierwszej pomocy Opole, szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Opole, szkolenie z pierwszej pomocy pediatrycznej Opole, pierwsza pomoc pytania i odpowiedzi pierwsza pomoc Opole, AED Wrocław, kursy z pierwszej pomocy dla firm w Opolu, kurs pierwszej pomocy Opolskie, Pierwsza Pomoc online Opole, Pierwsza pomoc dla trenerów

 • Jak postępować z osobą nieprzytomną.
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO)
 • Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED).
 • Program powszechnego dostępu do defibrylacji (PAD).
 • Zasady działania i praktyczne użycie AED.
 • Schemat postępowania BLS / AED
 • Wybrane stany nagłe – nagłe zachorowania:
 • Omdlenie.
 • Wstrząs,
 • Porażenie prądem.
 • Udar mózgu.
 • Zakrztuszenie – ciało obce w drogach oddechowych.
 • Cukrzyca

Urazy i krwotoki:

 • Postępowanie w przypadku urazu kostno- stawowego (złamania, skręcenia).
 • Oparzenia.
 • Opatrywanie krwotoków i innych ran

Nasze zajęcia prowadzimy dla dowolnej ilości uczestników, natomiast ćwiczenia organizujemy w małych grupach. Dzięki temu instruktor ma możliwość na bieżąco udzielać wskazówek ćwiczącym. Ćwiczycie ze swoimi najbliższymi. Dzieci biorą przykład z dorosłych, więc dajmy im szansę na dobre naśladowanie

Kursy pierwszej pomocy w Opolu, nauka pierwszej pomocy Opole, szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Opole, szkolenie z pierwszej pomocy pediatrycznej Opole, pierwsza pomoc pytania i odpowiedzi pierwsza pomoc Opole, AED Wrocław, kursy z pierwszej pomocy dla firm w Opolu, kurs pierwszej pomocy Opolskie, Pierwsza Pomoc online Opole, Pierwsza pomoc dla trenerów

Komfort psychiczny jest ważny nie tylko dla poszkodowanego dziecka. Dążmy do tego, aby wszyscy podczas kursu pierwszej pomocy czuli się swobodnie, gdyż sytuacje z jakimi się zmierzą są stresujące. Dlatego podczas naszych zajęć uczymy Was jak opanować własny stres oraz poszkodowanego dziecka.