Scroll Top
Pierwsza pomoc dla Ratowników – kursy pierwszej pomocy ratowników
szkolenia dopasowane dla ratowników
RATOWNICY
Dedykowane szkolenia dla osób które posiadają już doświadczenie w pierwszej pomocy, w służbach , jednostkach i organizacjach ratowniczych.

Nasz sprzęt

Dysponujemy zaawansowanymi fantomami do ćwiczeń. Wszystko po to, aby jak najbardziej oddać realia udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo treningowe defibrylatory AED, kamizelki do symulacji zakrztuszeń. Wszystko po to, aby szkolenie i kurs pierwszej pomocy w firmie były jak najbardziej efektywne.

Indywidualne podejście

Nasze zajęcia prowadzimy dla dowolnej ilości uczestników, natomiast ćwiczenia organizujemy w małych grupach. Dzięki temu instruktor ma możliwość na bieżąco udzielać wskazówek ćwiczącym

Atmosfera

Komfort psychiczny jest ważny nie tylko dla poszkodowanego. Twoi pracownicy muszą czuć się dobrze podczas kursu pierwszej pomocy, gdyż sytuacje z jakimi się zmierzą są stresujące. Dlatego Podczas naszych zajęć uczymy Was jak opanować własny stres oraz poszkodowanego.

Program kursu – pierwsza pomoc dla Ratowników

Pierwsza pomoc – najważniejsze zasady:
 • Aspekty prawne i charakterystyka pierwszej pomocy.
 • Jak prawidłowo komunikować się z poszkodowanym oraz wsparcie psychologiczne.
 • Łańcuch przeżycia (złota godzina)
Ocena miejsca zdarzenia, sytuacji, poszkodowanego:
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo własne, poszkodowanego oraz świadków zdarzenia. Jak prawidłowo wezwać pomoc.
 • Ocena i kontrola przytomności poszkodowanego.
 • Zapewnienie drożności dróg oddechowych oraz prawidłowa kontrola oddechu poszkodowanego
 • Jak postępować z osobą nieprzytomną.
 • Jakie są przyczyny nagłego zatrzymania krążenia (NZK).
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO)
 • Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED).
 • Program powszechnego dostępu do defibrylacji (PAD).
 • Zasady działania i praktyczne użycie AED.
 • Schemat postępowania BLS / AED.
Wybrane stany nagłe – nagłe zachorowania:
 • Omdlenie.
 • Wstrząs,
 • Porażenie prądem.
 • Udar mózgu.
 • Atak serca.
 • Zakrztuszenie – ciało obce w drogach oddechowych.
 • Cukrzyca.
Urazy i krwotoki:
 • Postępowanie w przypadku urazu kostno- stawowego (złamania, skręcenia).
 • Oparzenia.
 • Opatrywanie krwotoków i innych ran

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,  pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
Konfucjusz

Po ukończonym kursie…
 • Zapamiętasz się jak praktycznie udzielić pierwszej pomocy

 • Opanujesz stres podczas zagrożenia

 • Otrzymasz unikalne zaświadczenie potwierdzające Twoje kompetencje

Wybrane relacje ze szkoleń