zatrzymanie krążenie kurs 1 pomocy

Zatrzymanie krążenia

abc (przykład strony TEST) (TEST)(TEST)(TEST)(TEST)(TEST)(TEST)(TEST)(TEST)(TEST)(TEST)(TEST)(TEST)(TEST)(TEST)(TEST)(TEST)(TEST)